Документи необходими за погребение:

1 . Съобщение за смърт – издава се от лекар или болнично заведение, според място на смъртта. При нужда агенцията осигурява медицинско обслужване.


2. Лична карта или зелен паспорт;  Старо гробно място се ползва с удостоверение за наследници / оригинал/ на първия погребан и квитанция за платеното място.Заплаща се единствено такса за изкопаване. Мястото се ползва от наследниците на първия погребан. Може да се закупи за вечни времена в рамките на 8г.