Документи необходими за кремация:

1 . Съобщение за смърт – издава се от лекар или болнично заведение, според място на смъртта. При нужда агенцията осигурява медицинско обслужване.


2. Лична карта или зелен паспорт; 


3. Разрешение за кремация – издава се от лекар или болнично заведение според място на смъртта.

4. Документ доказващ най-близка родствена връзка /оригинал/. При съпрузи – акт за сключен брак, при вдовец/вдовица – акт за раждане и т.н.

5. Декларация-съгласие от най-близкия роднина – попълва се в агенцията по образец