Цени за погребение

Задължителни такси:1. Смъртен акт /работен/

Безплатно

2. Административно обслужване

100 лв.

3. Извозване на покойния от дом или болница

80 лв.

4. Изкопаване и зариване на гробно място

180 лв.

5. Катафалка в гробищния парк

60 лв.

6. Ковчег /обикновен/ – 120 лв.

Виж каталога

7. Кръст

40 лв.

8. Хладилна камера за 24 часа

20 лв.

9. Погребален консултант

80 лв.

10. Пълен тоалет

150 лв.

Общо

830 лв.