Цени за кремация

Задължителни такси:


1. Смъртен акт /работен/

Безплатно

2. Административно обслужване

100 лв.

3. Извозване на покойния от дома или болница

80 лв.

4. Катафалка в гробищния парк

60 лв.

5. Ковчег / обикновен/ - 120 лв.

Виж каталога

6. Хладилна камера за 24 часа

20 лв.

7. Пълен тоалет

150 лв.

8. Кремация

550 лв.

9. Урна / обикновена/ - 50 лв.

Виж каталог

Общо:

1130 лв.